Salmon Philadelphia

56,98
Tomato sauce, salmon, mozzarella cheese, feta cheese, Philadelphia cheese, mozzarella balls, fresh tomatoes, lemon
Made on
Tilda